Inloggen

Je kunt inloggen met je gebruikersnaam welke altijd begint met 65149. , gevolgd door je personeelsnummer.

Veilig wachtwoord

Hoe veilig is jouw wachtwoord eigenlijk? Check hier hoe sterk jouw wachtwoord is en bekijk tips waar een goed wachtwoord aan moet voldoen.

Geschiedenis van het inloggen

Inloggen werd noodzakelijk bij de introductie van multi-user-besturingssystemen, waarbij elk proces actief was (is) binnen de context van een specifieke gebruiker. Door elke gebruiker te laten werken binnen zijn eigen 'context', werd het mogelijk om privileges binnen het computersysteem toe te kennen (of eigenlijk: te onthouden) aan gebruikers, waardoor een onderscheid kon worden gemaakt tussen een 'gewone' en een 'supergebruiker'.

Wikipedia, geschiedenis van het inloggen